Nội dung ở đây....

Công ty CP ĐT  XD TM Minh Long

Nhà máy gạch block kiêu kỵ

Chuyên sx và cung cấp VLXD dạng không nung:

Gạch block tự chèn, gạch Terrazo, bó vỉa bê tông, cống ly tâm ....

Vui lòng liên hệ: Tôn Minh Long

Tel: 024 22135799 - Mobile: 098 234 1225 - 0978 983 732

Địa chỉ: Kiêu kỵ, Gia lâm, Hà nội

Email: tonminhlong@gmail.com

http://gachblockminhlong.com

popup

Số lượng:

Tổng tiền: